Klachten Psychotherapiepraktijk Kat te Amsterdam 

Mocht u niet tevreden zijn of een klacht hebben dan hoop ik dat u hierover in gesprek gaat met mij. Mochten wij er niet uitkomen, dan zou u een klacht kunnen indienen. U kunt richten tot de websites van NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie) of LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten) die een klachtenregeling hebben en waarbij ik aangesloten ben.