Vergoeding Psychotherapie: contractvrij

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering.

Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraar. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik dan meer vrijheid heb in mijn manier van werken en zelf een keuze heb om cliënten aan te nemen.

De kosten voor u kunnen bestaan uit uw eigen risico (385 euro in 2021) en het zogenaamde restitutietekort. Dit laatste houdt het volgende in:  heeft u een naturapolis dan krijgt u 60-85 % vergoed van de behandeling. Heeft u een “zuivere” restitutiepolis dan krijgt u het hele bedrag vergoed. Het verschil tussen deze twee polissen is het restitutietekort en die kosten moet u zelf betalen. Deze kosten kunnen aardig oplopen. Om dit te voorkomen kunnen er afspraken gemaakt worden. Bijvoorbeeld om het tekort alvast in termijnen te betalen, zodat u aan het eind van de therapie of na een jaar niet voor verrassingen komt te staan.

Het advies is om een restitutiepolis af te sluiten voor 2021. Dan kunt u het hele bedrag vergoed krijgen, mits het een “echte/zuivere” restitutiepolis is. Sommige verzekeraars hebben restitutiepolissen maar vergoeden alleen 100 % van de marktconforme waarden wat weer een lager bedrag is dan de prijzen die de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft bepaald.

Mocht u willen weten wat voor polis u heeft, kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen wat de eventuele kosten voor u kunnen zijn. De vraag die u daar het beste kunt stellen is hoe het zit met de vergoeding van een GZ psycholoog en psychotherapeut die zonder contracten werkzaam is.

Voor meer informatie kunt u kijken op behandeltarieven-voor-ks-vrijgevestigden-13092016www.lvvp.infowww.zorgvoorkwaliteit.nuwww.contractvrijepsycholoog.nl en bij uw eigen zorgverzekeraar.

Basis vs Specialistische GGZ

In de Psychotherapiepraktijk wordt zowel zorg geleverd vanuit de generalistische basis GGZ als vanuit de specialistische GGZ.

Sinds 2014 is de GGZ opgedeeld in deze twee zorgpaden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in de mate van de ernst van de psychische problemen. De basis GGZ is voor milde klachten en de specialistische GGZ is voor de mensen die al langdurig dan wel ernstigere klachten ervaren. Voor beide zorgpaden is een diagnose nodig. De diagnose wordt gesteld met behulp van de DSM 5. Dat is een internationaal diagnose classificatie systeem.

Basis GGZ:

Vanaf oktober 2020 werk ik niet meer in de basis GGZ. Wel worden de basis GGZ behandelingen nog afgemaakt.

Specialistische GGZ

De behandeling in de specialistische GGZ is er een die langer kan duren dan een behandeling in de basis GGZ. Daarnaast richt deze zich niet alleen op het hier en nu en verder maar is er ook een focus op het verleden. De vergoeding bestaat uit een DBC: Diagnose Behandel Combinatie. De kosten zijn afhankelijk van de diagnose en de hoeveelheid minuten en worden jaarlijks bepaald door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

Van te voren is het moeilijk te voorspellen hoeveel minuten de behandeling zal gaan duren. Een behandeling bestaat uit het aantal directe face to face/telefonische minuten en indirecte minuten (onder andere verslaglegging en overleg met uw toestemming met verwijzer of anoniem met intervisie team). Verder staan voor de intake fase 2 a 3 intake gesprekken, waar 60 minuten directe en 30 minuten indirecte tijd voor staan. Sessies zelf duren 45 minuten en daarbij komt 15 minuten administratie. U kunt zelf op de volgende website kijken wat het u zou kunnen kosten bij start van de behandeling in 2021;

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_314091_22/1/

In de bijlage 1 staan de tarieven.

De huisarts verwijst en bepaalt, eventueel in samenwerking met de praktijkondersteuner, voor welke zorg u in aanmerking komt.

 Niet verzekerde zorg/zelf betalers

Voor behandelingen die niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar of als u de sessie zelf wilt betalen, is het tarief € 114.41 per gesprek (45 min directe tijd en 15 min verslaglegging) welke bepaald is door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).

 Afzeggen van afspraken of niet verschijnen

Als u niet kunt komen naar de afspraak dient u dit tenminste 24 uur van te voren te melden. Mocht u niet verschijnen of u korter dan 24 uur van te voren afmelden dan breng ik kosten in rekening, te weten, 50 euro per sessie. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden.