Praktijk Kat

Psychotherapie in Amsterdam

Psychotherapiepraktijk Kat


Welkom op de website van Psychotherapiepraktijk Kat.  


Het dagelijks leven zit vol met uitdagingen. Soms worden de uitdagingen te veel, duren ze te lang of zijn deze terugkerend. Met als resultaat dat er (psychische) klachten kunnen ontstaan. De klachten hebben negatieve invloed op het functioneren voor u als persoon, in relatie met een ander en/of in werksituaties. Vaak bent u er op tijd bij maar soms redt u het alleen niet en heeft u een ander nodig om de klachten te doen verminderen.  


U kunt uw aanmelden voor kortdurende en langdurende klachten. Ik ben als GZ psycholoog en psychotherapeut zowel werkzaam in de basis/generalistische GGZ als de specialistische GGZ. Belangrijk om verder te vermelden is dat de therapie wordt afgestemd op de cliënt(e) die voor mij zit met de huidige klachten en zijn/haar leergeschiedenis.  


Goed om te weten: 

 • WACHTTIJD: Er is momenteel geen plek voor nieuwe behandelingen. (dd.1 mei 2024)
 • Op maandag tot en met woensdag vindt de therapie plaats in de Vondelkerkstraat 7 en op donderdag in de Johannes Verhulststraat 96 hs.
 • Ik werk samen met de collega's van praktijk Atalanta.
 • De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars, zie vergoeding en de website contractvrijepsycholoog.nl wat dit voor u betekent.
 • Mijn werkdagen zijn Maandag (9-13 uur), dinsdag(9-13 uur), woensdag (9-12 uur) en donderdag (9-17 uur). 
 • U kunt contact op nemen met mij via: mail
 • Mocht u buiten kantoortijden beroep moeten doen op mij of de klachten hebben een spoedeisend karakter, kunt u het beste bij de GGZ (crisisdienst binnen en buiten kantoortijden) terecht.
 • Als er dringende zaken zijn dan verwijs ik u naar uw huisarts en buiten kantoortijden naar de centrale huisartsenpost 088-0030600.
  In geval van crisis is het mogelijk om zowel tijdens als buiten kantooruren in contact te komen met de hulpverleners van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA via het centrale noodnummer 020 – 523 54 33).
 • Mocht u of uw naasten zelfmoordgedachten en/of plannen hebben, neem dan contact op https://www.113.nl/ of 0800-0113.
 • In verband met de privacy wetgeving wordt u vriendelijk verzocht via de mail geen persoonsgegevens of klachten te vermelden. Indien u persoonsgegevens wilt achter laten, kan dit telefonisch of per post of als u in behandeling bent per beveiligde mail van zivver (mail).
 • De praktijk is in 2019 geslaagd voor de visitatie van de beroepsvereniging LVVP
 • Hier vindt u het kwaliteitsstatuut van Anne Kat
 • Hier vindt u de privacy statement.
 • Hier vindt u informatie over de behandeling van de LVVP