Vergoeding

Psychotherapie wordt in principe vergoed vanuit het basispakket van uw zorgverzekering. De kosten van een behandeling vallen onder het wettelijk eigen risico. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een gerichte verwijzing voor de Specialistische GGZ van de huisarts noodzakelijk.

 

Zorgprestatiemodel (ZPM)

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe bekostiging van de GGZ: het zorgprestatiemodel. In het zorgprestatiemodel worden behandelingen niet meer als traject afgerekend, maar als losse consulten. U krijgt maandelijks een rekening te zien, waarop u kunt zien wanneer de sessies waren en hoeveel tijd daarvoor in rekening wordt gebracht.
Voor meer informatie over het zorgprestatiemodel verwijs ik naar klik hier.

 

Contractvrij

Ik werk zonder contracten met de zorgverzekeraar. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik dan meer vrijheid heb in mijn manier van werken en zelf een keuze heb om cliënten aan te nemen.  

Dit betekent dat u het beste uw zorgverzekeraar kan raadplegen wat de eventuele kosten voor u kunnen zijn.  

 

U heeft een zuivere restitutiepolis nodig geldend voor behandelingen in de GGZ, om alles vergoed te krijgen.

 

Heeft u een andere polis dan een restitutie polis bent u ook van harte welkom. Dit betekent echter wel dat u een deel van de kosten zelf moet betalen. Mocht hierover vragen hebben kunt u mij bellen. Ook adviseer ik contact op te nemen met uw zorgverzekering. De vraag die u daar het beste kan stellen is hoe het zit met de vergoeding van een GZ psycholoog en psychotherapeut die zonder contracten werkzaam is.    

Voor meer informatie kan u kijken op www.lvvp.info, www.contractvrijepsycholoog.nl en bij uw eigen zorgverzekeraar.  

 

U krijgt maandelijks een nota van mij. Deze dient u in bij uw verzekeraar. U krijgt het bedrag over gemaakt omdat ik geen contract heb met uw verzekeraar. U maakt het dan vervolgens over naar mij.

In de praktijk worden de tarieven gehanteerd die zijn vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) voor psychotherapie in de ambulante praktijk. De tarieven van 2024 zijn te vinden op de website van de overheid. Klik https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_744389_22/1/ zie bijlage 1 voor het overzicht. Dan zoek je op de categorie waar in ik werk, Ambulant Kwaliteitsstatuut sectie II als psychotherapeut.

De meest voorkomende consult soorten die in de praktijk worden gehanteerd zijn:


Sessie diagnostiek van 45 minuten        € 183.07

Sessie diagnostiek van 60 minuten        € 211.06

Behandelingsessie van 45 minuten        € 156.72

Behandelingsessie van 60 minuten        € 186.80

Groepsessie met 8 personen per 15 minuten    €8.47

Groepsessie met 8 personen van 1.5 uur             € 50.82

Groepsessie met 7 personen per 15 minuten    €9.68

Groepsessie met 7 personen van 1.5 uur             € 58.08


Niet verschijnen op de afspraak
Als je niet verschijnt op je afspraak, of je korter dan 24 uur van te voren afmeldt (tenzij in geval van duidelijke overmacht), dan breng ik hiervoor 75 euro kosten in rekening die niet bij de ziektekostenverzekering gedeclareerd kunnen worden.